DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT

Tunay na malasakit sa mahihirap. Maagap at mapagkalingang serbisyo sa mamamayan.

PROGRAMS AND SERVICES

Pantawid Pamilyang Pilipino Program

Pantawid Pamilya is a human development program that invests in the health and education of poor families, primarily those with children aged 0-18. pantawid_colored

KALAHI CIDSS – NCDDP

Kalahi-CIDSS is the community-driven development program of the Philippine Government implemented through the Department of Social Welfare and Development (DSWD). kcncddp_colored

Sustainable Livelihood Program

The Sustainable Livelihood Program (SLP) is a community-based capacity building effort that seeks to improve the program participants’ socio-economic status through two tracks: Micro-enterprise Development and Employment Facilitation. slp_colored

Listahanan

An information management system that identifies who and where the poor are in the country. listahanan_colored1

Social Pension

Provision of cash stipend to an indigent senior citizen aged 65 years old and above.   social_pension_colored

Supplemental Feeding Program

Provision of food in addition to the regular meals, to target children as part of the DSWD’s ECCD program of the government. suplemental_colored

Disaster Response Operations

Life-saving emergency relief and long-term response.

RRPTP

A comprehensive package of programs and services, enhancing the psychosocial and economic needs of the beneficiaries.

PAMANA

Aims to improve access of poor communities to basic social services and promote responsive governance. pamana_colored

Protective Services Program

Provides a range of interventions to individuals, families, and communities in crisis or difficult situations and vulnerable or disaster-affected communities. pspfmo_colored

ISWSFN

Migrant Filipinos and other overseas Filipino nationals who are in crisis situation and in need of special protection are encouraged to seek assistance in the Philippine Embassies in their countries of destination.

Residential and Non-Residential Facilities

Services rendered in facilities 24-hour that provide alternative family care arrangement to poor, vulnerable and disadvantaged individuals or families in crisis . residential_colored

Adoption and Foster Care

The act of adoption, of permanently placing a minor with a parent or parents other than the birth parents in the Philippines. adoption_colored

Gender and Development

Gender is about relations—between men and women, women and women, also between men and men and boys and girls. The GAD as perspective recognizes that gender concerns cut across all areas of development and therefore gender must influence government when it plans, budget for, implements, monitors and evaluates policies, programs and projects for development. gad

BUB

Pilot tested in 2013 and now on its 3rd cycle, the Bottom-Up Budgeting (BUB) Process is proposed to ensure implementation of priority poverty reduction projects… bub_colored1

SECTOR

Calendar

September 25
Repeat Every 1 Day

Maps

Secretary’s Corner

Testimonials

“Dahil po sa mga programa dito sa center, unti-unti ko nang natanggap ang pinagdaanan ko. Unti-unti rin pong lumawak ang isip ko.  Natutunan ko pong may pag-asa pa at ang mahalaga ay nanumbalik ang tiwala ko sa Diyos.” – Shiela, Residential Care Client
“Nalayo ako sa kulungan, nawala ako sa kalsada, at nakapagtrabaho. Naging maayos ang buhay ko.  Dati nilalayuan ako ng tao, ngayon ay nirerespeto na rin po.” – Rolly Cuaderno, MCCT-HSF beneficiary
“Ito ang araw ng pasasalamat ng biyaya ng lugar na ito na siyang aming naging tahanan at kumalinga sa amin. Ito ang araw ng aming walang hanggang pasasalamat sa inyong lahat sa inyong walang sawang pagtulong at pagsuporta sa amin.” – Maria Haley, Elsie Gaches Village Client
“Mababa lang ang aking pinag-aralan pero iyong pagiging [volunteer] hindi ko natanggihan. Salamat sa Kalahi-CIDSS at binuksan ang aming kaisipan na kahit ang mga mamamayan may kakayahan din.” – Agosto Bonito, Community Volunteer of Kalahi-CIDSS

KM Portal

Social Media

Facebook

Youtube