DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT

Tunay na malasakit sa mahihirap. Maagap at mapagkalingang serbisyo sa mamamayan.

Sec. Judy M. Taguiwalo
    Secretary’s Corner

PROGRAMS AND SERVICES

SECTOR

Social Media

Facebook

Youtube

Map

KM Portal