Secretary’s Corner


Mensahe ng Pakikiisa
OIC Emmanuel A. Leyco
DSWD 67 th Anniversary
Pebrero 2, 2018

Isang magandang hapon sa ating lahat, mga ka-DSWD! Pagbati sa bawat isang
kawani na matapat na naglilingkod sa mahihirap at nangangailangan nating mga
kababayan sa pamamagitan nang matapat na pagtatrabaho sa ating ahensya!

Ating ipinagdiriwang ang ika-67 na anibersaryo ng pagkakatatag ng DSWD, at isa itong
panahon ng pagbabalik-tanaw sa mga nagawa ng ahensya para sa mamamayang
Pilipino. Malinaw mula sa simula pa lamang ang mandato ng DSWD: ang kagyat na
tumulong sa mga nangangailangan; at magpatupad ng mga programa at serbisyo na
gagabay sa mamamayan para maayos nilang mapalaki ang kanilang mga anak; mapa-
unlad ang kanilang mga komunidad; at makatulong sa pangkalahatang pag-usad ng
ating lipunan at bayan.

Mga kapwa kawani at manggagawa, mabuhay kayo dahil nananatili kayong tapat sa
inyong sinumpaang tungkulin. Nang pumasok tayong lahat sa serbisyo sibil, sumumpa
tayong maglilingkod nang mahusay, may dangal, at may katapatan. Kalakhan sa atin ay
hindi kailanman lumabag sa sumpang ito, kaya’t palakpakan ninyo ang inyong mga
sarili!

Dumako naman tayo sa isang mahalaga at mabigat na usaping pinag-uusapan at pina-
problema ng marami sa atin ngayon dahil na rin sa maagap na pangangampanya ng
SWEAP. Ito ang usapin ng kasiguruhan sa trabaho.

Mga ka-DSWD, napakalaki ng hamon sa ating mga kawani – sa bawat kalamidad, sa
bawat matinding sitwasyon ng emergency na dinadanas ng ating mga kababayan,
inaasahan ang DSWD at ang mga kawani nito na agarang tumugon. Mabigat ang mga
inaasahan sa atin, lalong-lalo na sa mga kawani natin sa mga field offices na
silangnakababad sa mga komunidad.

Tayo ay maagap sa ating pagtugon. Tayo ay masipag at matapat sa ating paggampan.
Dahil dito, tingin ko naman ay malalim din ang batayan ng ating pagnanais na sana ay
tapatan ng pambansang pamahalaan ang ating katapatan at sipag sa pamamagitan ng
pagbibigay kasiguruhan sa trabaho at nakabubuhay na sweldo.

Gusto kong malaman ninyo na bilang isang opisyal ng DSWD at bilang itinalagang
Officer-In- Charge – bilang isang guro– – mahigpit akong nakikiisa sa bawat isang
empleyadong kontraktwal sa ating dambuhalang ahensya. Lahat tayo ay nararapat
lamang na sumuporta sa laban ng bawat isang contract of service, job order, at
memorandum of agreement (MOA) na kawani sa DSWD at sa kanilang panawagan na
mabigyan ng kasiguruhan sa trabaho.

Ilang taon na rin ang binibilang ng mga COS at MOA natin sa paglilingkod sa ahensya,
kasing tapat ng mga kawaning regular ang kanilang minamalassa paglilingkod sa
kagawaran. Ang mga expectations sa kanila ay kasing taas din ng expectations sa mga
regular, o madalas pa nga ay mas mataas pa dahil ang mga kontraktwal ay laging
nanganganib na matanggal o hindi ma-renew. Hindi tamang tratuhin na disposable ang
mga kontraktwal na kawani dahil sila – kayo – ang gulugod ng DSWD. Mas marami pa
nga ang bilang ninyo sa ahensya kumpara sa iilan lamang na regular. Sa pagbibigay
ninyo ng inyong dugo, pawis, panahon at buhay sa paglilingkod sa mamamayan, at iba
pang mga makatarungang dahilan, dapat ay tumbasan ng gobyerno ang inyong
paglilingkod nang may malasakit at hustisya.

Mga kapwa ko opisyales sa DSWD, mga kapwa kawani, ngayong ika-67 na anibersaryo
ng DSWD, gamitin natin ang okasyon at pagdiriwang na ito upang magbuklod at
magka-isa upangsuportahan ang panawagan na wakasan ang kontraktwalisasyon sa
halip ay bigyang kasiguruhan sa trabaho ang bawat kawani ng DSWD at ng buong
gobyerno!

Bilang pangwakas, gusto ko lang muli kayong pasalamatan sa inyong malasakit sa mga
kliyente at benepisyaryo. Sana sa kabila ng mga hamon at mga kinakaharap na mga
problema lalo na sa usapin ng kasiguruhan sa trabaho, huwag nating kalimutan kung
bakit tayo patuloy na naglilingkod sa DSWD.

Nasa isang paborableng position tayo na makatulong sa ating kapwa – sa bawat
panahong nakapaghahatid tayo ng tulong sa mga kabahayan, sa mga komunidad, sa
mga indibidwal na dumaranas nang biglaang pangangailangan, tandaan sana natin na
ito ang makatarungan, mapagmalasakit, at maka-Diyos na gawain.

Hindi ko na hahabaan ang sermon at alam kong marami pang nakahandang aktibidad
ngayong araw sa ating programa. Muli, happy 67 th anniversary sa ating lahat dito sa
DSWD! Maraming salamat at mabuhay kayo!

 

OIC. Secretary Emmanuel Leyco

Contact Me

Telephone:

931-7916 | 931-81-01 to 07 loc. 301-302
mobile: 0926-981-5350

Email

osec@dswd.gov.ph