1. List of CSO Applicants for Field Office - IV-A, as of July 29, 2021
  2. Yakap Kamagong SLP Association
  3. Kultura Realeno SLP Association
  4. Pagsangahan Tulong Kabuhayan SLP Association
  5. Nasalaan Daluyan ng Pag-unlad SLP Association