Ipinahahayon ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang gampanin ng mga iba’t ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pamamahagi ng second tranche ng Social Amelioration Program (SAP).

Sang-ayon sa Joint Memorandum Circular (JMC) Blg. 2, Serye ng 2020 at DSWD Memorandum Circular (MC) 14 Serye ng 2020, bukod sa Department of Interior and Local Government (DILG), katuwang din ng DSWD ang Department of National Defense (DND) sa pamamahagi ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo.

Pangunahing tungkulin ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP) ang pag-siguro sa kaayusan at kapayapaan sa mga natukoy na lugar na pagdarausan ng mga gawaing may kinalaman sa SAP, lalo’t higit sa mga Conflict Affected Areas (CAA) at Geographically Isolated and Disadvantaged Areas (GIDA). Kabilang din dito ang pagkakaloob ng mga naangkop na kagamitan at transportasyon upang masigurado na maihahatid nang ligtas ang mga DSWD at local government unit (LGU) personnel at ang ayuda sa mga benepisyaryo sa pagsasagawa ng mga manual payouts sa mga itinakdang lugar. Karagdagan pa rito ay ang pagbibigay ng anumang nararapat na serbisyo upang mas mapaayos at mapadali ang pagkakaloob ng tulong, pag-liquidate ng ipinamahaging ayuda, at pagpapatupad ng iba pang mga gawaing naaayon at nakasaad sa probisyon ng JMC 2, S. 2020.

Gayundin naman muling ipinahahayon ang mahahalagang papel ng mga LGUs sa pamamahagi ng second tranche, partikular ang mga sumusunod:

  1. Pagbibigay sa DSWD ng listahan ng mga benepisyaryo na (a) nabigyan ng tulong sa first tranche, at (b) karagdagang benepisyaryong (waitlisted) sertipikado ng Local Social Welfare Development Officer (LSWDO) at Local Chief Executive (LCE) ng kanilang lugar;
  2. Pagsusumite ng mga dokumento alinsunod sa naitalang alintuntunin kabilang ang naka-encode na Social Amelioration Card (SAC) forms ng mga benepisyaryo at liquidation reports;
  3. Pagtulong sa mga benepisyaryo sa pag-register sa ReliefAgad;
  4. Pagtulong sa DSWD, sa pamamagitan ng LSWDO o iba pang kawaning itatalaga ng LCE, sa pamimigay ng Emergency Subsidy;
  5. Paghahanda ng lugar kung saan idadaos ang “payout” na isinaalang-alang ang mga pamantayng itinakda ng Inter-agency Task Force (IATF) sa pagtukoy at pag-aayos nito. Kung kinakailangan, magbibigay din ang lokal na pamahalaan ng sasakyang gagamitin at iba pang suporta sa DSWD at sa mga benepisyaryo, lalo na sa mga nabibilang sa “vulnerable sectors;” at
  6. Pag-post ng listahan ng mga benepisyaryong nakatanggap na ng emergency subsidy, kalakip ang impormasyon gaya ng (a) pangalan at apelyido ng nakatalang “head of the family” at (b) barangay o distrito, sa kanilang opsiyal na website at mga social media accounts.

Kabilang din sa mahalagang papel ng pamahalaang lokal ang probisyon ng emergency medical team habang isinasagawa ang “payout” o pamimigay ng ayuda upang tumugon sa anumang uri ng emergencies.

Bukod sa mga nabanggit, magiging katuwang din ng DSWD ang Pamahalaang Panlalawigan sa pag-monitor ng direktang implementasyon ng emergency subsidy program (ESP) kung kakailanganin.

Kaugnay din nito, nanatiling gampanin ng DSWD ang pag-siguro na maihahatid ang tulong sa mga benepisyaryo base sa final list. Katuwang ang iba pang kinatawan mula sa AFP, PNP, at lokal na pamahalaan, tungkulin ng ahensya ang pangangasiwa ng paglilipat ng pondo sang-ayon sa kasalukuyang pamantayan sa accounting at auditing na ipinatutupad ng Commission on Audit (COA), pagsubaybay sa aktwal na pamamahagi ng emergency subsidy, at pagsusuri kung ang pamamahagi at pangangasiwa ng pondo ay naaayon sa layunin ng programa. Dagdag pa rito ay ang maayos na pakikipag-ugnayan sa mga Financial Service Providers (FSP) upang mas mapadali at mapabilis ang pamamahagi ng ikalawang bugso ng ayuda sa pamamagitan naman ng digital payout.

Patuloy na inaanyayahan ang lahat na suportahan ang mga mekanismong ipinatutupad ng mga ahensiya ng pamahalaan at ng mga LGU hinggil sa SAP. Para sa karagdagang impormasyon o katanungan palagiing bisitahin ang Official Facebook Page ng DSWD. Maaari ring tawagan ang mga SAP Hotline Numbers: 16545; 0947-482-2864 (Smart); 0916-247-1194 (Globe); 0932-933-3251 (Sun). ###