As part of its continued advocacy to strengthen the Filipino family, the National Committee on the Filipino Family (NCFF), chaired by the Department of Social Welfare and Development (DSWD), is enjoining the public to celebrate the 28th National Family Week on September 21-27, 2020 with the theme “Tungo sa Maginhawa, Matatag at Panatag na Pamilyang Pilipino.”

The National Family Week is a yearly celebration held every fourth week of September pursuant to Presidential Proclamation No. 60 issued on September 28, 1992.

For this year’s celebration, the NCFF adopted the sub-theme, “Mapagkalingang Pagtugon at Proteksyon sa Bawat Pamilyang Pilipino Mula sa Mga Suliranin sa Gitna ng Pandemyang COVID-19,” which emphasizes the importance of providing Filipino families with compassionate response on economic shocks and protection from violence in the midst of the COVID-19 pandemic.

The sub-theme is also an appeal to all concerned agencies and organizations to be relentless in the work of strengthening and promoting the unity, solidarity, and stability of the Filipino family, especially that the family sector faces many social problems amid this crisis, including unplanned pregnancies, loss of jobs and livelihood, mental-health problems, and gender-based violence, and others.

The National Family Week celebration will officially start on September 21 with a nationwide ringing of bells dubbed as “Ring a Family Bell” to be simultaneously done at 9:00 AM in all government agencies as a symbol of nationwide awareness and commitment to commemorate the solidarity and unity of the Filipino Family. A virtual kick-off will also be aired via DSWD’s Facebook page on the same day.

In support of the Family Week, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS), an active member of the NCFF, will hold an online Interfaith Family Forum on September 23 which will tackle different topics concerning the family.

Meanwhile, the City of Manila, the host LGU for the 28th National Family Week, will conduct a webinar in partnership with Philippine Educational Theater Association (PETA) on September 24 focusing on strengthening family relationships through responsible parenting and positive discipline.

On September 26, the Commission on Population, another active member of the NCFF, will host a talk show which will tackle the myths and misconceptions on family planning to help address the issue of unplanned pregnancies during the quarantine period.

Apart from these activities, the NCFF will also utilize various online platforms to promote the celebration and to advocate for stronger and protected Filipino families through the #ProtekadongPamilyaSaCOVID-19 social media campaign.

Using the hashtag, NCFF members will be posting ways on how families can keep their families safe, protected, and intact amid the pandemic; and how they are helping families nationwide cope with the impacts of the crisis.

Kainang Pamilya Mahalaga Day

The NCFF is also encouraging Filipino families to observe the Kainang Pamilya Mahalaga Day, a yearly celebration held every fourth Monday of September pursuant to Presidential Proclamation No. 326, series of 2012.

Held in conjunction with the annual celebration of the Family Week, the Kainang Pamilya Mahalaga Day emphasizes the importance of having a common family meal to encourage parents to stay connected with their children and understand the challenges they face.

A common family meal also provides an opportunity to enhance family communication and serves a venue where members can express affirmation of each other and share a positive experience of joy and love.

As the lead agency in social protection and as chair of the NCFF, DSWD recognizes the importance of strengthening and promoting family unity and stability to build a solid and united Filipino society.

The Department, together with all the members of the NCFF, will continue to work together to uphold the values of Filipino families and to support and empower them to withstand the many issues and challenges they face, especially in the midst of the pandemic, so that they can come out of the crisis as a stronger unit. ###

[FILIPINO VERSION]

DSWD, NCFF, inaanyayahan ang mga Pilipino na ipagdiwang ang National Family Week sa gitna ng pandemya

Bilang bahagi ng adbokasiya nitong palakasin ang pamilyang Pilipino, ang National Committee on the Filipino Family (NCFF), na pinangungunahan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD), ay inaanyayahan ang publiko na ipagdiwang ang National Family Week sa September 21-27, 2020 na may temang “Tungo sa Maginhawa, Matatag at Panatag na Pamilyang Pilipino.”

Ang National Family Week ay taunang pagdiriwang tuwing ikaapat na linggo ng Setyembre alinsunod sa Presidential Proclamation No. 60 na inilabas noong Setyembre 28, 1992.

Para sa taong ito, ang selebrasyon ay may sub-temang, “Mapagkalingang Pagtugon at Proteksyon sa Bawat Pamilyang Pilipino Mula sa Mga Suliranin sa Gitna ng Pandemyang COVID- 19.” Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagbibigay sa mga pamilyang Pilipino ng mapagkalingang tugon mula sa mga suliraning pang-ekonomiya at proteksyon mula sa karahasan bunga ng krisis na idinulot ng COVID-19.

Ang sub-tema ay isa ring apela sa lahat ng mga ahensya ng pamahalaan at mga pribadong organisasyon na ipagpatuloy ang pagganap sa mga gawain na nagpapalakas at nagsusulong ng pagkakaisa at katatagan ng pamilyang Pilipino, lalo pa at ang sektor ng pamilya ay nahaharap sa maraming mga problemang panlipunan sa gitna ng krisis. Kabilang sa mga ito ang hindi nakaplanong pagbubuntis, pagkawala ng trabaho at kabuhayan, mga problemang pangkalusugang pangkaisipan, at karahasang batay sa kasarian, at iba pa.

Opisyal na magsisimula ang pagdiriwang ng National Family Week sa Setyembre 21 sa pamamagitan ng pagpapatunog ng mga kampanilya na tinatawag na “Ring a Family Bell” sa ganap na ika-9:00 ng umaga sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ang pagpapatunog ng kampanilya ay sumisimbolo sa  kamalayan at pangako na gunitain ang pagkakaisa at pagbubuklod-buklod ng pamilyang Pilipino. Magkakaroon din ang isang virtual kick-off ang DSWD na ipapalabas sa Facebook page nito.

Bilang suporta sa selebrasyon ng Family Week, ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (LDS), isa sa mga aktibong miyembro ng NCFF, ay magsasagawa ng isang online Interfaith Family Forum sa Setyembre 23 na tatalakay sa iba’t-ibang mga isyu na kinakaharap ng pamilya.

Samantala, isang webinar naman ang isasagawa sa Setyembre 24 ng City of Manila, ang host local government unit ng 28th National Family Week, sa pakikipagtulungan sa  Philippine Educational Theater Association (PETA). Ang webinar ay tungkol sa pagpapalakas ng pamilya sa pamamagitan ng responsible parenting at positive discipline.

Sa September 26 naman ay mag-oorganisa ang Commission on Population (POPCOM) ng isang talk show na pinamagatang, “Usap Tayo sa Family Planning.” Ito ay tatalakay sa mga ibat-ibang pamamaraan ukol sa pagpaplano ng pamilya upang tumulong ma-address ang isyu ng uplanned pregnancies sa quarantine period. Ang POPCOM ay isa rin sa mga aktibong miyembro ng NCFF.

Bukod sa mga aktibidad na ito, ang NCFF ay gagamit din ng iba`t-ibang mga online platforms upang bigyang-diin ang pagdiriwang ng Family Week at upang itaguyod ang pagpapalakas at pagbibigay-proteksyon sa pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng #ProtekadongPamilyaSaCOVID-19 social media campaign.

Gamit ang hashtag, ang mga miyembro ng NCFF ay maglalabas sa kani-kanilang social media accounts ng mga paraan kung paano mapapanatiling ligtas, protektado, at buo ang pamilya sa gitna ng pandemya; at kung paano nila tinutulungan ang mga pamilyang Pilipino na makayanan ang mga epekto ng krisis sa kanilang buhay.

Araw ng Kainang Pamilya Mahalaga

Inaanyayahan din ng NCFF ang mga pamilyang Pilipino sa buong bansa na ipagdiwang ang Araw ng Kainang Pamilya Mahalaga, isang taunang pagdiriwang na ginaganap tuwing ika-apat na Lunes ng Setyembre alinsunod sa Presidential Proclamation No. 326, serye ng 2012.

Ang espesyal na araw ay ipinagdiriwang kasabay ng taunang selebrasyon ng Family Week. Ito ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng common family meal o ang pagkain nang sama-sama ng mga pamilya upang hikayatin ang mga magulang na manatiling konektado sa kanilang mga anak at maunawaan ang mga hamon na kinakaharap nila.

Ang pagkakaroon ng common family meal ay nagbibigay din ng pagkakataon na mapagtibay ang komunikasyon ng pamilya at nagsisilbing lugar kung saan ang mga miyembro ay maaaring ipahayag ang kanilang saloobin sa bawat isa at magbahagi ng mga positibong karanasan ng kasiyahan at pagmamahal.

Bilang pangunahing ahensya sa kagalingang panlipunan at bilang Chair ng NCFF, ang DSWD ay kinikilala ang kahalagahan ng pagpapalakas at pagsusulong ng pagkakaisa ng pamilya na bumubuo sa isang  matatag at nagkakaisang lipunang Pilipino.

Ang Kagawaran, kasama ang lahat ng mga kasapi ng NCFF, ay patuloy na magtutulungan upang maitaguyod ang mga magagandang katangian ng pamilyang Pilipino at upang suportahan at palakasin sila na makayanan ang maraming mga isyu at hamon na kanilang kinakaharap, lalo na sa gitna ng pandemya, upang makabangon  sila mula sa krisis bilang isang mas malakas na yunit. ###