“Tinatawagan ng pansin ang mga drivers  na ang mga pangalan ay nakalista sa link na ito: —- na i-text ang
DSWD<space>LTFRB-BATCH-4<space>First name<space>Middle name<space>Last name<space>Driver’s license<space>Mobile number
 
Halimbawa: DSWD LTFRB-BATCH-4 Juana Maharlika Bonifacio K01-01-123456 09161234567
at i-send sa 0918-9122813. 
 
O di kaya’y tumawag sa DSWD hotline number 16545.

PUV_Bene_SAP

View Full Pages