DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT

Tunay na malasakit sa mahihirap. Maagap at mapagkalingang serbisyo sa mamamayan.

PROGRAMS AND SERVICES

SECTOR

Social Media

 

Facebook

Youtube

Secretary’s Corner

KM Portal

e-FOI